NATJEČAJI I POZIVI

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Datum objave: 5. srpnja 2024. godine


JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine - postava štanda

Datum objave: 1. srpnja 2024. godine


JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine - terasa ugostiteljskog objekta

Datum objave: 1. srpnja 2024. godine


JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Datum objave: 19. lipnja 2024. godine


Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza Bibinje - uvala Jaz

Datum objave: 17. lipnja 2024. godine


Ponovljeni javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općine Bibinje

Datum objave: 24. svibnja 2024. godine


Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Bibinje

Datum objave: 9. svibnja 2024. godine


Javni natječaj za davanje u zakup javne površine - Obala Alfreda Lisice

Datum objave: 30. ožujka 2024. godine


Poziv radi podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bibinje u 2024. godini


Javni poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit


Javni poziv vlasnicima nekretnina – izvlaštenje za izgradnju ceste „Lonići 2“


Ponovljeni javni pozi poljoprivrednicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora za 2023. godinu


Javni poziv za davanje u zakup montažnih drvenih kućica na Trgu Franje Tuđmana  za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu održavanja manifestacije "Advent u Bibinjama 2023.


JAVNI NATJEČAJ za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Bibinje u 2024. godini


Javni poziv poljoprivrednicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora za 2023. godinu sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Bibinje za razdoblje 2021-2024 godine


Natječaj za stipendiranje redovnih studenata 2023/2024 . godinu


Javni natječaj za zakup javne površine Općine Bibinje za;


POZIV radi podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bibinje u 2023. godini


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA


PONOVLJENI JAVNI POZIV za davanje u zakup montažne drvene kućice br. 3 na Trgu Franje Tuđmana  za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu održavanja manifestacije "Advent u Bibinjama 2022."


Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva


JAVNI POZIV za davanje u zakup montažnih drvenih kućica na Trgu Franje Tuđmana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu održavanja manifestacije “Advent u Bibinjama 2022.”


Javni poziv poljoprivrednicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora za 2022. godinu


JAVNI NATJAČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BIBINJE U 2023. GODINI


Natječaj za stipendije


JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE OPĆINE BIBINJE ZA 15. I 16. KOLOVOZA


Javna priznanja Općine Bibinje u 2022. godiniJAVNI POZIV umirovljenicima s područja Općine Bibinje za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu umirovljenicima – božićnicu u 2021. godini


Ponovljeni javni poziv za davanje u zakup montažnih drvenih kućica na Trgu Franje Tuđmana  za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu održavanja manifestacije "Advent u Bibinjama 2021."


Dopuna javnog poziva poljoprivrednicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Bibinje za razdoblje 2021-2024 godine


Javni poziv poljoprivrednicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno  Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Bibinje za razdoblje 2021-2024 godine


JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP MONTAŽNIH DRVENIH KUĆICA NA TRGU FRANJE TUĐMANA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U SKLOPU ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE "ADVENT U BIBINJAMA 2021."


JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINI NA KOJOJ JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA: TEŽAČKI PUT U BIBINJAMA, KAO I NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ISTOM ULICOM


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BIBINJE U 2022. GODINI


NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA ZA 2021. - 2022. GODINU KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BIBINJE

JAVNI POZIV RADI PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV KOJI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINI BIBINJE ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI“ – FAZA II – PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA ŽENA NA PODRUČJU OPĆINE BIBINJE

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI POZIV RADI PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BIBINJE U 2020. GODINI

OBAVIJEST IZABRANIM KANDIDATIMA, PO PROVEDENOM NATJEČAJU OBJAVLJENOM NA STRANICI HZZ-A OD 03. SIJEČNJA, 2020. GODINE

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BIBINJE

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA ZA 2019. - 2020. GODINU KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BIBINJE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BIBINJE U 2020. GODINI

OBRAZAC ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BIBINJE U 2020. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA

OBAVIJEST O IZABRANIM KANDIDATIMA, PO PROVEDENOM JAVNOM NATJEČAJU OBJAVLJENOM NA STRANICAMA HZZ-a OD 11. LISTOPADA 2018.GOD.

NATJEČAJ DJEČJEG VRTIĆA LEPTIRIĆI ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJA PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž

NATJEČAJ DJEČJEG VRTIĆA LEPTIRIĆI ZA RADNO MJESTO PROJEKTNI KOORDINATOR/ICA

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I DODJELU SPORTSKE STIPENDIJE ZA 2018. - 2019. GODINU STUDENATA I SPORTAŠA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BIBINJE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BIBINJE U 2019. GODINI

Natječaj za davanje u zakup Javne površine na Sportskom centru Crljenica na dan održavanja Fešte Sv. Roka

Natječaj za davanje u zakup Javne površine na Sportskom centru Crljenica na dan održavanja Fešte sv. Roka

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu računovodstvenog referenta u Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje

Javni natječaj za računovodstvenog referenta

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu višeg referenta za računovodstvo i financije

Natječaj višeg referenta za računovodstvo i financije

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje

Natječaj: Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i komunalnog redara

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za opću upravu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje

Natječaj: Viši stručni suradnik za opću upravu

Natječaj za stipendiranje redovnih studenata i dodjelu sportske stipendije za 2015. - 2016. godinu studenata i sportaša koji imaju prebivalište na području Općine Bibinje

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Bibinje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Bibinje za 2015. GODINU

Natječaj za dodjelu stipendija za 2014/2015. godinu

Poziv radi podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Opcine Bibinje u 2014. godini

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Bibinje za 2014. godinu

Natječaj za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode za 2013. godinu

Poziv radi podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bibinje u 2013. godini.

Natječaj za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Bibinje za 2013. godinu

Poziv na nadmetanje

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

Grafički prikaz prodajnih mjesta na šetnici "Taline"

POZIV ZA TESTIRANJE PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA VJEŽBENIKA U OPĆINI BIBINJE

Poziv za nadmetanje

Poziv za nadmetanje

Na osnovi članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Bibinje ( Službeni glasnik Zadarske županije br 04/04) načelnik Općine Bibinje dana 05. travnja 2012. godine objavljuje

POZIV

Natječaj za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni "Lonići " u Bibinjama

Izgradnja kanalizacijskog sustava Bibinje-Sukošan

POZIV ZA DOSTAVU PRIMJEDBI I PRITUŽBI GRAĐANA

Izmještanje željezničke pruge M 606-obilaznica Bibinje-ODGODA

Obavještavamo Vas da se prva sjednica planirana za četvrtak ODGAĐA zbog nemogućnosti osiguranja većine prisutnih članova Povjerenstva. Novi predloženi datum je 30.11.2011. SRIJEDA prema istom dnevnom redu u Općini Bibinje ( pogledaj dolje u pozivu).

Poziv na 1. sjednicu Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata izmještanja dijela pruge M606 Knin-Zadar-obilaznica naselja Bibinje

JAVNI POZIV

POZIVAJU SE VLASNICI / INVESTITORI OBJEKATA IZGRAĐENIH BEZ VALJANE DOZVOLE

DA SE JAVE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BIBINJE NAJKASNIJE DO 31.12.2011. GODINE

KAKO BI DOBILI SVE POTREBITE INFORMACIJE VEZANE ZA LEGALIZACIJU.

OPĆINA BIBINJE

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu nelegalne gradnje

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIBINJE
Jedinstveni upravni odjel
Klasa:023-05/11-01/232
Ur.br:2198/02-01-11-01
Bibinje, 23. rujna, 2011. godine

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br(33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br.47/90,27/93, 38/09), članka 76. Zakona o športu („ Narodne novine“ br.71/06,150/08) te članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine br. 57/11), Općina Bibinje objavljuje

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu,
i socijalnoj skrbi Općine Bibinje za 2012. godinu

I
U javne potrebe u kulturi Općine Bibinje za 2012. godinu, Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi uvrstit će se:
A) KULTURA( kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Bibinje
• Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu Bibinje
• Programi u glazbeno-scenskoj,kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti
• Izložbeni i ostali programi u likovnoj djelatnosti
• Programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
• Kulturno-animacijski programi u knjižarskoj djelatnosti
• Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara
• Znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture
• Programi njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Bibinje
• Programi u muzejskoj djelatnosti

B) ŠPORT
U javne potrebe u športu Općine Bibinje za 2012. godinu uvrstit će se u skladu sa Zakonom i ocjenom dosadašnjeg rada i aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Bibinje.
Programi koje predlažu športske udruge i društva, zajednice športskih udruga, škole u ime športskih društava, te druge pravne i fizičke osobe u sustavu sporta, a koji su u svezi s:
• Poticanjem i promicanjem športa
• Provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži
• Djelovanjem sportskih udruga i sportske zajednice
• Sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana
• Sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša
• Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu
• Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Općinu Bibinje

C) SOCIJALNA SKRB
Prijedlozi programa moraju obuhvaćati aktivnosti ustanova, udruga, organizacija pojedinaca na području socijalnog rada:
• Programi i aktivnosti udruga roditelja poginulig branitelja Domovinskog rata, hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata , različitih udruga proizišlih iz Domovinskog rata
• Aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama,
• Programi i aktivnosti za djecu i mlade

II
Prijedlozi programa moraju sadržavati:
1.) osnovne podatke o predlagatelju programa, odnosno subjektu koji se natječe ( naziv, adresu, telefon, imena odgovornih osoba, e-mail , broj žiro računa)
2.) rješenje Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Službe za opću upravu o registraciji udruge prema Zakonu o udrugama ( za udruge)
3.) prikaz broja članova po kategorijama za klubove i udruge
4.) pregled aktivnosti, izvješće o utrošenim sredstvima ukoliko ih je Općina Bibinje dodjelila u 2011. god. , te prijedlog programa rada za 2012.
godinu s financijskim planom ( naznačiti iznos vlastitih sredstava, sredstava koje bi trebala osigurati Općina , odnosno udio sredstava iz drugih izvora)
5.) prikaz ostalih potreba i aktivnosti relevantnih za djelovanje udruge ili organizacije

III

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu sa Pozivom dostavljaju se na adresu:
Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje , u roku od 30 dana od dana objave Poziva u dnevnom tisku, oglasnoj ploči Općine Bibinje i web stranici www.opcina-bibinje.hr., odnosno najkasnije do 24. listopada 2011. godine.
Nepotpuni prijedlozi, te prijedlozi koji pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINA BIBINJE

Općina Bibinje
Trg Tome Bulića 2
23205 Bibinje

Klasa:022-05/11-01/424
Ur. broj: 2198/02-01-10-04

Bibinje, 01.09.2011. godine

- kandidatima prijavljenim na natječaj -

Poštovani,

na temelju članaka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto komunalnog redara Općine Bibinje, objavljenom u Narodnim novinama, broj 93 od 10. kolovoza 2011. godine.
Pisano testiranje će se održati dana 12. rujna 2011. godine u 09:00 sati u vijećnici Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2 u Bibinjama. Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu te kemijsku olovku.
Ovaj poziv objavljen je na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Bibinje.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa: 022-05/11-01/424
Urbroj: 2198/02-01-11-01 od 28. 07. 2011.
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Općine Bibinje raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje/prijam u službu komunalnog redara Općine Bibinje, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:
Uvjeti: srednja stručna sprema poljoprivredne, tehničke, upravne, turističke ili druge odgovarajuće struke, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi.
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:
– životopis
– domovnicu
– svjedodžbu
– svjedodžbu o položenome državnome stručnom ispitu
– preslik radne knjižice
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Uredna prijava smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Natjecati se mogu kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Na web stranici www.opcina-bibinje.hr navesti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere poštom, na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Bibinje.
Prijave se podnose poštom na adresu: Općina Bibinje, Jedinstveni upravni odjel, Trg Tome Bulića 2, 23 205 Bibinje, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku u zakonskom roku.
Općina Bibinje
Prilog 1. Obavijest kandidatima
Pravo pristupa na testiranje imaju kandidati/kandidatkinje koji/e su dostavili/e pravovremene i potpune prijave te koji/e udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima natječaja.
O ispunjavanju formalnih uvjeta i pravu sudjelovanja na testiranju za predmetno službeničko radno mjesto kandidati/kandidatkinje će biti pravovremeno obaviješteni/e i neposredno putem e-maila, telefona ili na drugi odgovarajući način.
Za kandidata/kandidatkinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj. Kandidati koji su pozvani na testiranje dužni su prilikom pristupanja testiranju predočiti osobnu iskaznicu.

Opis poslova radnog mjesta komunalnog redara Općine Bibinje:
Nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda, obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red, prati stanje iz navedenog područja i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, donosi rješenja kojim se naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, prikuplja informacije i vodi odgovarajuće evidencije,izlazi na teren radi očevida i procjene po pitanju izrade rješenja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupa, nastale štete i sl, obavlja poslove komunalne inspekcije, arhivira predmete iz djelokruga svog rada, obavlja i druge poslove koji mu se povjere

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08).
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09)

Plaća službenika određena je Odlukom o plaćama i ostalim materijalnim pravima („Službeni glasnik Zadarske županije“ 17/09).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Testiranje se vrši pisano i usmeno, a sastoji se od provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova službeničkog radnog mjesta.

Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti kandidatima/kandidatkinjama se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da su kandidati/kandidatkinje zadovolji/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili/e najmanje 6 bodova. Kandidati/kandidatkinje koji/e su zadovoljili/e na testiranju pristupaju razgovoru s komisijom, koji će biti obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Komisija kroz razgovor s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kandidatkinja za rad u službi. Rezultati razgovora s komisijom boduju se na isti način kao i testiranje.

Na temelju članka 10. Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Bibinje ( Službeni glasnik Zadarske županije br. 27/08), načelnik Općine Bibinje dana 31.03.2011. godine raspisuje

NATJEČAJ

za stipendiranje redovnih studenata koji imaju prebivalište na području Općine Bibinje

za razdoblje 2010/2011. godinu trajanja redovitog obrazovnog programa

I. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za redovne studente koji imaju prebivalište na području Općine Bibinje za trajanje redovitog obrazovnog programa.

II. Raspisuje se natječaj za dodjelu športske stipendije koju ostvaruju svi kategorizirani športaši koji imaju prebivalište na području Općine Bibinje.

III. Rok za podnošenje molbi na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja ( do 18.04.2011. godine).

IV. Uz molbu se prilaže:

1. preslik domovnice

2. uvjerenje o prebivalištu na području Općine Bibinje ( ne kraće od 5 godina)

3. potvrda o upisu na fakultet, na visoku ili višu školu

4. svjedožba posljednjeg razreda srednje škole uključujući i maturu za redovite studente upisane na prvu godinu studija

5. preslik ocjena svih godina studija za svakog studenta prijavitelja, osim za studente koji su na prvoj godini studija

V. Uz natječaj za ostvarivanje prava na športsku stipendiju natjecatelji su dužni dostaviti preslik važeće osobne iskaznice, ili preslik druge javne isprave kojom potvrđuje svoje mjesto prebivališta, te važeće rješenje o kategorizaciji izdano od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

VI. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

1. opći uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini

2. postignuti rezultati na školskim natjecanjima (samo za studente I. godine studija).

3. socijalni položaj ( uvjerenje Centra za socijalnu skrb da li je obitelj studenta korisnik pomoći)

4. dijete poginulog branitelja Domovinskog rata

VII. Molbe s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobne molbe neće se uzeti u razmatranje.

Molbe za stipendiju studenata podnose se osobno ili putem pošte na adresu: Općina Bibinje " Natječaj za dodjelu stipendija", Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje.

Klasa:022-05/11-01/187

Ur. br:2198/02-01-11-1

Načelnik

Nino Šimunić

Na osnovi članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Bibinje ( Službeni glasnik Zadarske županije br 04/04) načelnik Općine Bibinje dana 31.03.2011. godine objavljuje

POZIV

radi podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bibinje u 2011. godini

Javna priznanja Općine Bibinje su:

1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Bibinje,

2. Nagrada Općine Bibinje za životno djelo

3. Nagrada Općine Bibinje ( godišnja),

4. Grb Općine Bibinje

1. Počasnim građaninom Općine Bibinje može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Bibinje, njezinih odnosa s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te razvoj Općine Bibinje ili pojedinih općinskih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu Bibinje i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Osobi koja se proglašuje počasnim građaninom predaje se svečana povelja Općine Bibinje. Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi sa stiliziranim tekstom na podlozi na kojoj se ističe Grb Općine Bibinje.

Odluku o proglašenju počasnim građaninom Općine Bibinje donosi Općinsko vijeće Općine Bibinje uz proslavu Dana Općine ili u drugoj značajnoj prigodi.

2. Nagrada Općine Bibinje za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne rezultate naročite uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnih djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Bibinje.

U jednoj godini može se dodijeliti po jedna Nagrada Općine Bibinje za životno djelo:

fizičkoj osobi koja živi i djeluje u Općini Bibinje

fizičkoj osobi koja djeluje i živi izvan Općine Bibinje, a njeno je djelo značajno za Općinu Bibinje.

Nagrada Općine Bibinje za životno djelo sastoji se od plakete i novčane nagrade u iznosu od 5.000,00 kuna.

O dodjeli Nagrade Općine Bibinje za životno djelo odlučuje Općinsko vijeće Općine Bibinje i dodjeljuje se na Svečanoj sjednici u povodu Dana Općine.

3. Nagrada Općine Bibinje dodjeljuje se mještanima Općine Bibinje, kao i drugim osobama izvan Bibinja koji rade na promicanju ugleda Općine Bibinje, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Bibinje.

Nagrada Općine Bibinje sastoji se od plakete i 2.500,00 kuna.

U jednoj godini može se dodijeliti najviše pet Nagrada Općine Bibinje.

O dodjeli Nagrade Općine Bibinje odlučuje Općinsko vijeće Općine Bibinje i dodjeljuje je na svečanoj sjednici u povodu Dana Općine Bibinje.

4. Grb Općine Bibinje dodjeljuje se mještanima i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

Grb Općine Bibinje sastoji se od plakete-odlijeva Grba Općine Bibinje u obliku štita s pripadajućim elementima, a pod njim je ugraviran odgovarajući tekst.

O dodjeli Grba Općine Bibinje odlučuje Općinsko vijeće Općine Bibinje i dodjeljuje ga na svečanoj sjednici u povodu Dana Općine Bibinje.

Odluku o dodjeli Grba za zapažene uspjehe u radu može donijeti načelnik te ih dodjeliti na svečanoj sjednici i povodom Dana Općine Bibinje ili u kojoj drugoj značajnoj prigodi ili obljetnici.

Prijedlozi se, u pismenom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom, podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Bibinje, najkasnije u roku od 20 dana od dana objave ( od 01.04.2011.god) u sredstvima priopćavanja , na adresu Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje sa naznakom za dodjelu javnih priznanja.

Priznanja uručuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Bibinje na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Bibinje.

Klasa:022-05/11-01/186

Ur.br: 2198/02-01-11-1

Načelnik

Nino Šimunić

Službeni glasnik