E - SAVJETOVANJE

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  PLANA upravljanja pomorskim dobromna području Općine Bibinje za razdoblje 2024.-2028. godine

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke. Odlukom se propisuju  područje i razdoblje kalendarske godine u kojem se ne smiju graditi građevine odnosno izvoditi radovi, vrste građevina, odnosno radova koji se ne smiju izvoditi, provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke i prekršajne sankcije.

Preuzmite odluku klikom ovdje

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (kliknite ovdje za obrazac) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 7. veljače do 8. ožujka 2024. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

ZAVRŠENA E - SAVJETOVANJE

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga ODLUKE o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Bibinje za 2024. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke. Odlukom se propisuju  područje i razdoblje kalendarske godine u kojem se ne smiju graditi građevine odnosno izvoditi radovi, vrste građevina, odnosno radova koji se ne smiju izvoditi, provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke i prekršajne sankcije.

Preuzmite odluku klikom ovdje

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (kliknite ovdje za obrazac) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 12. studenog do 11. prosinca 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke. Odlukom se propisuje održavanje reda na pomorskom dobru.

Preuzmite odluku klikom ovdje

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (kliknite ovdje za obrazac) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 09. studenog do 08. prosinca 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke. Odlukom se propisuje održavanje reda na pomorskom dobru.

Preuzmite odluku klikom ovdje

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (kliknite ovdje za obrazac) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 09. studenog do 08. prosinca 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Bibinje. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke. Odlukom se propisuju lokalni porezi koji su prihodi Općine Bibinje, visine stope poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Preuzmite odluku klikom ovdje

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (kliknite ovdje za obrazac) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 06. studenog do 6. prosinca 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika je prikupljane informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim za određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan u otvorenom savjetovanju uz pojedini nacrt dokumenta.

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada u općini Bibinje. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnom redu.

Odlukom se propisuju uvjeti i cijena odvoza otpada. Preuzmite odluku klikom ovdje

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (kliknite ovdje za obrazac) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 06. srpnja do 7. kolovoza 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Bibinje, www.bibinje.hr

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu.
Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnom redu.

Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Bibinje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Bibinje, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (klik na link ˝obrasci˝) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 19. kolovoza do 10. rujna 2019. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Bibinje, www.bibinje.hr

NACRT ODLUKE 

POZIV NA DOSTAVU MIŠLJENJA\TEKST OBRAZLOŽENJA U KOJEM SE ISTIČU RAZLOZI ZA DONOŠENJE NOVE ODLUKE TE CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI 

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU

POPUNJENI OBRAZAC POSLATI NA ADRESU pisarnica@bibinje.hr

 

00

Dana


00

Sati


00

Minuta


00

SekundiSlužbeni glasnik