Javna rasprava nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područja Općina Bibinje i Zemunik Donji

JAVNA RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

Općina Bibinje, kao nositelj projekta, i Općina Zemunik Donji, pokrenule su Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Bibinje i Zemunik Donji. Projektom se planira implementacija suvremene nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak područja projekta. Planirano je da se projekt sufinancira bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Općina Bibinje, u skladu sa strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu projekta. Javna rasprava traje od 17. listopada do 17. studenog 2022. Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 17. studenog 2022. u 15:00  sati na adresu elektroničke pošte Općine Bibinje pisarnica@bibinje.hr.

 

Preuzimanje priloga:

  1. Dopis HAKOM-u – službena obavijest HAKOM-u o pokretanju javne rasprave
  2. Upute za javnu raspravu
  3. Studija izvodljivosti i nacrt PRŠI-ja
  4. Prilog A (xlsx tablica)
  5. Izvještaj o javnoj raspravi

 

Službeni glasnik