SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

S namjerom da i Zadarska županija pridonese povećanju energetske učinkovitosti te korištenju obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području župan Božidar Longin donio je na današnjem kolegiju Odluku o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 2017. godini.

Fizička osoba sukladno Javnom pozivu može ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije za mjeru za povećanje energetske učinkovitosti u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu, odnosno za mjeru za korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 15.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu. Ukoliko fizička osoba provede obje mjere temeljem Javnog poziva, ostvaruje pravo bespovratnih sredstava za svaku mjeru pojedinačno, odnosno ukupno ne više od 45.000,00 kn.

Pravo na korištenje sredstava, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Zadarske županije i koja ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje.

Ukupno raspoloživa sredstva Zadarske županije za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća iznose 1.000.000,00 kuna, a osigurana su u Proračunu Zadarske županije za 2017. godinu.

 

Preuzmite prijavni obrazac ovdje   Preuzmite izjavu ovdje  Preuzmite tekst natječaja ovdje

 

NATJECAJ_EnU_2017
Službeni glasnik