JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNO PROIZVODNE ZONE LONIĆI

JAVNA RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17), i Zaključka općinskog načelnika Općine Bibinje KLASA:022-05/19-01/381, URBROJ:2198/02-01-19-12, Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje dana 07. 02. 2020. godine objavljuje:

 

JAVNU  RASPRAVU O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

POSLOVNO PROIZVODNE ZONE LONIĆI

 

  1. Provodi se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići u Bibinjama.
  2. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići trajati će 8 dana i to od 17. veljače do 24 veljače 2020. godine. Javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

III. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići u Bibinjama održat će se 20. veljače 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

  1. Primjedbe, prijedlozi i očitovanja na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići mogu se dostaviti najkasnije do završetka javnog uvida na adresu: Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići bit će dostupan na web stranici Općine Bibinje, www.bibinje.hr. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA:022-05/98-01/381

URBROJ:2198/1-01-19-13

OPĆINA BIBINJE

Jedinstveni upravni odjel

 

Službeni glasnik