POZIV NA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI SRIJEDU, DANA 3. STUDENOG 2021. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 17:30 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u srijedu, dana 3. studenog 2021. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 17:30 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu
 3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 5. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša Općine Bibinje za 2021. godini
 6. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2021. godinu
 7. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje za 2021. godinu
 8. Prijedlog prvih izmjena Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu
 9. Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2021. godinu
 10. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2021. godinu
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu
 12. Odluka o dugoročnom zaduživanju Općine Bibinje
 13. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bibinje
 14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke Bibinje / uvala Jaz

 

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Službeni glasnik