POZIV NA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, DANA 13. LIPNJA 2024. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 17:00 SATI.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak, dana 13. lipnja 2024. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 17:00 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u Općini Bibinje za razdoblje 2024.-.2028. godine
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada u općini Bibinje

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Predsjednica
Marijana Kandić, prof., v.r.

 

 

 

Službeni glasnik