POZIV NA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK DANA 14. OŽUJKA 2024. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 18:00 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak dana 14. ožujka 2024. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 18:00 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Odluka o dugoročnom zaduženju Općine Bibinje
  3. Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva ODVODNJA BIBINJE-SUKOŠAN d.o.o. za upravljanje sustavom odvodnje trgovačkom društvu VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom  vodom
  4. Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području 30. trgovačkom društvu VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom  vodom
  5. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja LUKE BIBINJE / UVALA JAZ
  6. PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bibinje za razdoblje 2024.-2028. godine
  7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi – nerazvrstana cesta

 

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Predsjednica
Marijana Kandić, prof., v.r.

 

 

 

Službeni glasnik