POZIV NA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK DANA 14. PROSINCA 2023. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 18:30 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak, dana 14. prosinca 2023. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 18:30 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Bibinje za 2023. godinu
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje za 2023. godini
 7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2023. godinu
 8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2023. godinu
 9. Prijedlog izmjena i dopuna programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2023. godinu
 10. Prijedlog Proračuna Općine Bibinje za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026.godinu
 11. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bibinje za 2024. godinu
 12. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.
 13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 14. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2024. godinu
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
 16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 17. Prijedlog Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2024. godinu
 18. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2024. godinu
 19. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2023. godinu
 20. Godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bibinje za razdoblje od 2024. do 2026. godine
 21. Odluka o lokalnim porezima
 22. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Bibinje za 2024. godinu
 23. Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića Svete Male Terezije u Bibinjama
 24. Odluka o nerazvrstanoj cesti (Ulica Vile Velebita)
 25. Odluka o nerazvrstanoj cesti (Ulica Andrije kačića Miošića)
 26. Odluka o redu na pomorskom dobru
 27. Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje

 

 

 

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Predsjednica
Marijana Kandić, prof., v.r.

 

 

 

Službeni glasnik