POZIV NA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK DANA 19. LISTOPADA 2023. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 16:30 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak dana 19. listopada 2023. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 16:30 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu
  4. Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada u općini Bibinje
  5. Odluka o cijeni grobnica na groblju Sasavac u Bibinjama
  6. Odluka o nerazvrstanim cestama
  7. Odluka o poticajnim mjerama za privlačenje i zadržavanje liječnika

 

 

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Predsjednica
Marijana Kandić, prof., v.r.

 

 

 

Službeni glasnik