POZIV NA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK DANA 20. SRPNJA 2023. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 19:00 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak dana 20. srpnja 2023. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 19:00 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2022. godinu
  3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Bibinje za 2022. godinu
  5. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2022. godinu
  6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja te strukturi viška prihoda u 2022. godini
  7. Odluka o nerazvrstanim cestama I
  8. Odluka o nerazvrstanim cestama II
  9. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Bibinje za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine.

 

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Predsjednica
Marijana Kandić, prof., v.r.

 

 

 

Službeni glasnik