PODRŠKOM ZA NJIH; OPĆINA BIBINJE ZAPOŠLJAVA 5 ŽENA NA PROJEKTU ˝ZAŽELI˝

Na stranicama HZZ objavljen je javni poziv koji za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Bibinje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi“ – faza II – programa zapošljavanja žena na području Općine Bibinje, radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Broj traženih radnica je 5, dok je predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci. Radi se puno radno vrijeme, dok će se poslovi obavljati na području Općine Bibinje, radno iskustvo nije važno, a javni poziv vrijedi od 16.9.2020. do 30.9.2020. Ciljana skupina projekta su žene koje teže dolaze do zaposlenja i žene s nižom razinom obrazovanja. Njihovim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici osnažiti će se i unaprijediti radni potencijal pripadnica ciljane skupine.

Žene koje sudjeluju na natječaju obvezuju se završiti edukaciju za Gerontodomaćicu koju će pohađati o trošku poslodavca.

Podsjetimo, zaposlene žene pružat će pomoć starijoj populaciji u kućanstvu za 30 krajnjih korisnika. Pomoć će se odnositi na dostavu namirnica, pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Također, u sklopu projekta, krajnjim korisnicima isporučivat će se paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti. Ova aktivnost uvelike će utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove izgleda za pronalaskom zaposlenja i nakon završetka projekta.

Oglas za posao dostupan je na stranicama HZZ-a .

JAVNI POZIV POTPISANO
Službeni glasnik