ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE OPĆINE BIBINJE; INFORMIRANJE JAVNOSTI O PODUZETIM PRAVNIM RADNJAMA OPĆINE BIBINJE I NE REAGIRANJU JAVNIH TIJELA NA NEZAKONITU SJEČU ŠUME

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE OPĆINE BIBINJE; INFORMIRANJE JAVNOSTI O PODUZETIM PRAVNIM RADNJAMA OPĆINE BIBINJE I NE REAGIRANJU JAVNIH TIJELA NA NEZAKONITU SJEČU ŠUME

Poštovani,
Ovim putem želimo obavijestiti javnost o poduzetim pravnim radnjama Općine Bibinje u vezi sa sječom i pustošenjem šume, te o nereagiranju javnih tijela na naše pravne korake. Konferenciju za novinare kao i sve ove korake napravio sam u suglasnosti i sa zaključcima Općinskog vijeća Općine Bibinje.

1. Upućen je zahtjev Ministarstvu poljoprivrede da se provede izvid na terenu te činjenično i zapisnički utvrdi je li na brdu Sasavac šuma ili pašnjak. Zahtjev je upućen u Ožujku 2018.

2. Komisija Ministarstva poljoprivrede obavila je očevid dana 15. svibnja, 2018. godine i zapisnički između ostalog utvrdila: Rješenje se mora donijeti u roku od 60 dana. Ti su rokovi davno probijeni.

Zbog toga smo poduzeli sljedeće korake:

3. Poslali smo požurnice ministru Tolušiću osobno, i Ministarstvu, a zadnja, sedma po redu, poslana je 02.10.2018.

4. Zbog nereagiranja Ministarstva poljoprivrede podnijeli smo prijavu Upravnom sudu u Splitu dana 26.09.2018., kako bi Upravni sud naložio Ministarstvu poljoprivrede da postupi u skladu sa zakonom.
5. Podnesena je kaznena prijava 13. rujna 2018. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog nezakonitog pustošenja šume. Za nezakonitu sječu šume određena je kazna do dvije zatvora. Apeliramo na ODZ da spriječi daljnje činjenje kaznenog djela jer je ono jedino za to ovlašteno.

6. Prema Zakona o šumama: Šumom se smatra zemljište koje je suvislo obraslo šumskim drvećem i/ili njegovim grmolikim oblicima, grmljem i prizemnim rašćem na površini od 0,1 ha i većoj. Mi znamo da je riječ o šumi staroj otprilike 80 godina, koja je radnim akcijama mještana pošumljavana, a danas se sječe bez dozvole.
7. O sječi šume obavijestili smo šumarsku inspekcija dva puta, zadnji puta u rujnu. Šumarska inspekcija nije do danas nije nas obavijestila o učinjenom, tj. nije postupila po prijavi.

8. Kao što smo više puta rekli Općina Bibinje nije nadležna za izdavanje dozvola ili suglasnosti za sječu šume. Naprotiv, Općina Bibinje dala je mišljenje u kojem je jasno navedeno da tražimo da se poštuju zakonski propisi o očuvanju šume. A vidimo iz priloženog da se šuma pustoši, a ne čuva.

9. Osuđujemo sve provokacije i nasilje s bilo koje strane. Ovaj spor treba riješiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, a ne vršenjem pritisaka na Općinu i mještane Bibinja koristeći se javnim servisima. Javni servisi trebaju pomoći objektivnom sagledavanju stvari.

S poštovanjem,

Općinski načelnik
Bruno Bugarija

INFORMIRANJE JAVNOSTI O PODUZETIM PRAVNIM RADNJAMA OPĆINE BIBINJE - NEZAKONITA SJEČA ŠUME
Službeni glasnik