ODLUKA o produljenju roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave izvođenje građevinskih radova obnove prostora za Društveni centar Bibinje, UP.02.1.1.12.0024

REPUBLIKA HRVATSKA

   ZADARSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA BIBINJE

 Trg Tome Bulića 2

  23205 Bibinje

  Tel: 023/261-166

KLASA: 022-05/21-01/545

UR.BROJ: 2198/02-01-21-21

Bibinje, 05.11.2021

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službena web stranica Općine Bibinje“) i članka 47. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje“ broj: 2/13) načelnik Općine Bibinje, donosi

ODLUKU

o produljenju roka za dostavu ponuda

u postupku jednostavne nabave izvođenje građevinskih radova obnove prostora za Društveni centar Bibinje, UP.02.1.1.12.0024

 

U Pozivu na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave izvođenje građevinskih radova obnove prostora za Društveni centar Bibinje, UP.02.1.1.12.0024, Evidencijski broj nabave JN 07/21, KLASA: 022-05/21-01/545 od 27.10.2021.  Rok za dostavu ponude produljuje se za još 15 dana, odnosno do 20.11.2021. Ostale odredbe Poziva, ostaju nepromijenjene.

 

 

 

 

                                                                                                                Šime Sekula, općinski načelnik

 

Dostaviti:

– REŽAN, obrt za soboslikarske i ličilačke usluge, REŽANI 23, 23205 BIBINJE, ‘brane.rezan@gmail.com’

– STRUCTURAL-DESIGN j.d.o.o., Šetalište D. Markovića 62, Kučine (Grad Solin), ‘josip.marasovic@gmail.com’

– IN CONSTRUCTUM d.o.o., Petra Skoka 1b, 23 000 Zadar, ‘info@in-constructum.hr’

– JUO Općine Bibinje,

Službeni glasnik