Obavijest o provođenju sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Opdine Bibinje.

Obavještavamo Vas da de se dana 15.02.2022. započeti sa provođenjem sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Općine Bibinje. Ista de trajati do 18.02.2022.
Za provedbu radova koristiti de se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu te posjeduju rješenja Ministarstva zdravstva i ostale potrebne dozvole za primjenu u Republici Hrvatskoj. Svi pripravci de se primjenjivati sukladno uputama proizvođača, pravilnima struke te prema preporukama Programa mjera obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije za 2022. godini. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju za slijededi povoljniji termin.

 

Obavijest o provođenju sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Općine Bibinje

Službeni glasnik