ISPLATA JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

Poštovani, obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 155/23).
Iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja:
• do 300,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura
• od 300,01 do 435,00 eura u iznosu od 120,00 eura
• od 435,01 do 570,00 eura u iznosu od 80,00 eura
• od 570,01 do 700,00 eura u iznosu od 60,00 eura te
• od 700,01 do 840,00 eura u iznosu od 50,00 eura.
U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.
Većem dijelu korisnika mirovine JNP isplaćeno je 28. prosinca 2023.
Korisnici kojima će JNP biti isplaćeno najkasnije u ožujku 2024. su:
• korisnici mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju i koji imaju prebivalište u RH, koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024., ako im svota mirovine isplaćena za prosinac 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura
• korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023., najkasnije na dan 15. veljače 2024., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec prosinac 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura
• korisnicima mirovine kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili država koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023., najkasnije na dan 15. veljače 2024., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec prosinac 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura, pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke Vlade RH
• korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023., najkasnije na dan 15. veljače 2024. i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec prosinac 2023. godine ne prelazi iznos od 840,00 eura.
Korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva te korisnici samo inozemne mirovine, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840,00 eura, a koji će mirovinu ostvariti do 31. prosinca 2023., obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
do 29. veljače 2024. dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec prosinac 2023. putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja je dostupna na WEB-stranici HZMO-a.
Dokaz može biti:
• potvrda banke iz koje se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za prosinac 2023.
• izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za prosinac 2023.
Korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u do 29. veljače 2024.
JNP je izuzeto od ovrhe i ne podliježe oporezivanju te se neće uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Službeni glasnik