RASPORED ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG SKUPA O BIBINJAMA 2018. / KNJIGA SAŽETAKA

RASPORED ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG SKUPA O BIBINJAMA 2018. / KNJIGA SAŽETAKA
RASPORED ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG SKUPA; Petak, 27. travnja 2018., Osnovna škola Stjepana Radića, Bibinje

▶ 9.00 Otvaranje skupa, pozdravni govori

▶ 9.30 – 11.00 Zemljopis

 • Damir Magaš i Denis Radoš (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju): GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE BIBINJA
 • Sanja Lozić (Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb) i Denis Radoš (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju): KLIMATSKE ZNAČAJKE BIBINJA
 • Josip Terzić (Hrvatski geološki institut): HIDROGEOLOŠKI ODNOSI U PODRUČJU OPĆINE BIBIBJE
 • Husnjak Stjepan (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) i Kušan Vladimir (Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju): ZNAČAJKE I POGODNOST TLA ZA POLJOPRIVREDU OPĆINE BIBINJE
 • Josip Faričić (Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru) i Lovrenka Surić, (Odvjetnički ured Karlo Surić): GEOGRAFSKA MOTRIŠTA OBLIKOVANJA I KORIŠTENJA BIBINJSKE TOPONIMIJE
 • Snježana Mrđen (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju) i doc. dr. sc. Silvija Šiljeg (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju): SUVREMENI DEMOGRAFSKI PROCESI U BIBINJAMA

▶ 11.00 – 11.15 Pauza za kavu

▶ 11.15 – 13.30 Povijest

 • Radomir Jurić (Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti): ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PETRINI
 • Ivna Anzulović (Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru): SREDNJOVJEKOVNA NASELJA NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE BIBINJE
 • Serđo Dokoza (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest): IZ GOSPODARSKE PROŠLOSTI BIBINJSKOG KRAJA U SREDNJEM VIJEKU

Kristijan Juran (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest): PRILOZI POVIJESTI BIBINJA U 16. I 17. STOLJEĆU

 • Lovorka Čoralić i Maja Katušić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb): VOJNICI IZ BIBINJA U MLETAČKIM PREKOJADRANSKIM KOPNENIM POSTROJBAMA (18. STOLJEĆE)
 • Ante Bralić (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest): BIBINJE ZA AUSTRIJSKE UPRAVE
 • Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru): BIBINJE OD KRAJA PRVOGA DO KRAJA DRUGOGA SVJETSKOG RATA
 • Zlatko Begonja (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti): DRUŠTVENO-POLITIČKE PRILIKE U BIBINJAMA NAKON DRUGOGA SVJETSKOG RATA
 • Ante Nazor i Natko Martinić-Jerčić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata): BIBINJE U DOMOVINSKOM RATU

▶ 13.30 – 16.00 Pauza za ručak

▶ 16.00 – 17.30 Crkvena povijest

 • Pavao Kero (Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru): BIBINJSKI ŽUPNICI I SVEĆENICI RODOM IZ BIBINJA S POSEBNIM OSVRTOM NA DON NIKOLU KUVAČA
 • Ante Sorić (Klasična gimnazija Ivana Pavla II.): DON STIPAN SORIĆ
 • Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru): DON PETAR ŠPANIĆ (1841. – 1916.) – ŽIVOT I DJELOVANJE
 • Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru): DON MARKO SIKIRIĆ (1858. – 1919.) – ŽIVOT I DJELOVANJE
 • Antonio Sekula (Župa sv. Roka Bibinje): IZGRADNJA NOVE CRKVE U DRUGOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA
 • Zdenko Milić (Župa sv. Roka Bibinje): PASTORAL ŽUPE SV. ROKA U BIBINJAMA OD DRUGOGA SVJETSKOG RATA DO DANAS

▶ 17.30 – 17.45 Pauza za kavu

▶ 17.45 – 18.45 Gospodarstvo

 • Križan Kero (Bibinje): BIBINJSKO GOSPODARSTVO PREMA POVIJESNIM IZVORIMA
 • Stjepan Gverić i Dolores Barić (Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije): ZNAČAJKE I RAZVOJ PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
 • Ana Pejdo i Ante Blaće (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju): RAZVOJ TURIZMA U BIBINJAMA
 • Ivica Zdrilić i Dominik Sikirić (Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju): SMJERNICE ZA STRATEŠKI RAZVOJ GOSPODARSTVA OPĆINE BIBINJE UNUTAR ZADARSKE ŽUPANIJE NAKON 2018. GODINE

 

RASPORED ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG SKUPA; Subota, 28. travnja 2018., Osnovna škola Stjepana Radića, Bibinje

▶ 9.30 – 11.45 Život, kultura i krajolik

 • Hrvoje Petrić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu): „MALO LEDENO DOBA“ I BIBINJE. PRILOZI POVIJESTI OKOLIŠA (EKOHISTORIJI)
 • Ante Blaće (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju): PROMJENE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA U BIBINJAMA OD 19. STOLJEĆA DO DANAS
 • Zdenko Dundović (Sveučilište u Zadru, Katehetsko-teološki odjel): VIZITACIJE ZADARSKIH NADBISKUPA U ŽUPI BIBINJE OD 17. DO 19. STOLJEĆA
 • Grozdana Franov Živković (Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru): SVAKODNEVNI ŽIVOT BIBINJA 17., 18. I POČETKA 19. STOLJEĆA NA TEMELJU GLAGOLJSKIH RUKOPISA
 • Mile Gverić (Bibinje): ZDRAVSTVENO STANJE PUČANSTVA U BIBINJAMA POČETKOM 20. i 21. STOLJEĆA
 • Jasenka Lulić Štorić (Narodni muzej Zadar): O BIBINJSKOJ NOŠNJI
 • Bojan Goja (Konzervatorski odjel u Zadru, Uprava za zaštitu kulturne baštine): LITURGIJSKI PREDMETI OD SREBRA IZRAĐENI OD 17. DO 19. STOLJEĆA U VENECIJANSKIM I ZADARSKIM RADIONICAMA SAČUVANI U ŽUPI BIBINJE
 • Izak Špralja (samostan sv. Mihovila, Zaglav): CRKVENO PJEVANJE U BIBINJAMA
 • Šime Šimunić (Bibinje): KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ U BIBINJAMA

▶ 11.45 – 12.00 Pauza za kavu

▶ 12.00 – 13.15 Jezik i školstvo

 • Sanda Uglešić (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest): ŠKOLSTVO U BIBINJAMA ZA AUSTRIJSKE UPRAVE
 • Marijana Kandić (Osnovna škola Stjepana Radića, Bibinje): ŠKOLSTVO U BIBINJAMA OD 1918. GODINE
 • Božidar Šimunić (Matica hrvatska, Ogranak u Zadru): APELATIVI, OPĆE IMENICE U NAZIVU BIBINJSKE TOPONIMIJE
 • Tome Šimunić (Bibinje): NASLJEĐE KLASIČNIH JEZIKA U BIBINJSKOM GOVORU
 • Ivica Vigato (Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja): JEZIČNE I STILSKE OSOBITOSTI BIBINJSKE MADRIKULE BRATOVŠTINE BLAŽENE GOSPE OD ZAČEĆA

 

Knjizica sazetaka_Znanstveni skup o Bibinjama
Službeni glasnik