PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE/KANDIDATURE/ZBIRNE LISTE ZA LOKALNE IZBORE 2021

Pravovaljane kandidacijske/kandidature/zbirne liste za lokalne izbore možete preuzeti na ovdje.

Liste za objavu
Službeni glasnik