POZIV NA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK DANA 15. PROSINCA 2022. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 18:00 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak, dana 15. prosinca 2022. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 18:00 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Bibinje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Bibinje za 2022. godinu
 5. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2022. godinu
 6. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje za 2022. godini
 7. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2022. godinu
 8. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2022. godinu
 9. Prijedlog Proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu
 11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 13. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 16. Prijedlog Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2023. godinu
 17. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2023. godinu
 18. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2022. godinu
 19. Godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bibinje za razdoblje od 2023. do 2025. godine
 20. Odluka o lokalnim porezima
 21. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Bibinje za 2023. godinu
 22. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Bibinje

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Predsjednica
Marijana Kandić, prof., v.r.

 

 

 

Službeni glasnik