OBJAVLJEN PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. i 2026. GODINU

Objavljen je prijedlog Proračuna Općine Bibinje za razdoblje 2024. – 2026. godine. Proračun Općine Bibinje za 2024. godinu iznosi gotovo 8,5 milijuna eura kao i projekcija za 2025. godinu dok je projekcija za 2026. godinu planirana u iznosu od 5,8 milijuna eura. U odnosu na plan 2023. godine Proračun raste za 82% ili 3,8 milijuna eura. Svi prihodi su realni a rashodi racionalni što ga čini stabilnim i održivim. U navedenom proračunu i projekcijama osigurana su sredstva za razvoj komunalne i društvene infrastrukture, za rast standarda odgoja i obrazovanja, za ulaganje u turizam i gospodarstvo, za poticanje i promicanje kulture i sporta, potpore mladima, razvoj poljoprivrede, te za podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi i socijalnoj osjetljivoj skupini mještana. Od kapitalnih projekta u 2024. godini vrijedi izdvojiti izgradnje novog vrtića, izgradnja pomoćnog igrališta, izgradnja i opremanje sportskog centra na ulazu u Bibinje, nastavak uređenje obalnog pojasa i šetnica, rekonstrukciju sportskog centra „Crljenica“, izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže, proširenje poslovne zone Lonići. Od ostalih aktivnosti koje utječu na poboljšanje i podizanje kvalitete stanovanja na području Općine Bibinje vrijedi istaknuti financiranje radnih materijala učenicima Osnovne škole Stjepana Radića, financiranje dopunske nastave u Osnovnoj školi Stjepana Radića, stipendiranje studenata, potpore za novorođenčad, poticanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, nastavak financiranja unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, božićnica umirovljenicima, ulaganje u razvoj turističke djelatnosti, održavanje i čišćenje komunalne infrastrukture te sufinanciranje udruga u kulturi i sportu.
 
 
 
Službeni glasnik