JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, PROSVJETI, ŠPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU.

SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

obavještavamo sve udruge sa područja Općina Bibinje da se prijave na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu, i tehničkoj kulturi zadarske županije za 2019.godinu,  koji je otvoren do 14.rujna, 2019.godine. Natječaj se može pronaći na linku.

Službeni glasnik