JAVNI POZIV UMIROVLJENICIMA S PODRUČJA OPĆINE BIBINJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU UMIROVLJENICIMA – BOŽIĆNICU U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA POTPORA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 47. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Općine Bibinje» broj 1/21) općinski načelnik Općine Bibinje dana 23.11.2023. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
umirovljenicima s područja Općine Bibinje za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu umirovljenicima – božićnicu u 2023. godini

I.

Općina Bibinje poziva umirovljenike s prebivalištem na području Općine Bibinje čija ukupna mirovina (uključujući i inozemnu mirovinu) ne prelazi iznos od 450,00 eura mjesečno, da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje kako bi ostvarili pravo na isplatu jednokratne novčane potpore umirovljenicima – božićnice u iznosu od 50,00 eura.

II.

Umirovljenicima iz članka 1. smatraju se korisnici svih oblika mirovina.

III.

Pozivaju se svi koji ostvaruju pravo da dođu u prizemlje Općine Bibinje u dane 5. 6. i 7.  prosinca (utorak, srijeda i četvrtak) radi isplate u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.

IV.

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 023/261-166 te putem email adrese: pisarnica@bibinje.hr.

V.

Sa sobom obavezno ponijeti:

  1. Osobnu iskaznicu
  2. OIB (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)

                                                            VI.

Ako je netko u nemogućnosti (invalidi i sl.) osobno doći po isplatu u navedenim terminima, neka se jave telefonskim putem za dogovor oko naknadne isplate.

KLASA:551-01/23-01/40

URBROJ: 2198-02-01-23-3

                                                                                                  Općinski načelnik

                                                                                           Šime Sekula

Službeni glasnik