JAVNA RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

JAVNA RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

 

Javni uvid o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će od 30.08.2017. godine do 06.09. 2017. godine. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje biti će izložen u vijećnici Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje održati će se dana 06.09.2017. godine s početkom u 10:00 sati u vijećnici Općine Bibinje. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi, i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Izmjena i dopune prostornog plana uređenja Općine Bibinje, za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu Općine Bibinje zaključno sa 06.09.2017. godine.

Primjedbe koje nisu dostavljene u roku, te nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.        

Prilozi:

0. Odredbe

1. Namjena i koristenje prostora

2.1. Infrastrukturni sustavi

2.2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti koristenja i zastite prostora

4.1. GP Bibinje

4.2. GP Bibinje

OBRAZLOŽENJE

SAŽETAK ZA JAVNOST

obavjest-o-javnoj-raspravi pdf
Službeni glasnik