JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUKE BIBINJE / UVALA JAZ

OBAVIJEST O ZATVARANJU DIJELA ULICE TALINE ZBOG PROSLAVE DANA VELIKE GOSPE I FEŠTE SV. ROKA

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bibinje KLASA:350-01/23-01/8, URBROJ:2198-02-01-23-2, Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje dana 14. 09. 2023. godine objavljuje:

JAVNU  RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUKE BIBINJE / UVALA JAZ

I. Provodi se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Luke Bibinje/Uvala Jaz u Bibinjama.

II. Javni uvid u prijedlog prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Luke Bibinje/Uvala Jaz trajati će 30 dana i to od 25. rujna do 24. listopada 2023. godine. Javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati u prizemlju prostorija Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

III. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga Urbanističkog plana uređenja Luke Bibinje/Uvala Jaz u Bibinjama održat će se 19. listopada 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

IV. Primjedbe, prijedlozi i očitovanja na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Luke Bibinje/Uvala Jaz mogu se dostaviti najkasnije do završetka javnog uvida na adresu: Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Luke Bibinje/Uvala Jaz bit će dostupan na web stranici Općine Bibinje, www.bibinje.hr. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA:350-01/23-01/8

URBROJ:2198/1-01-23-4

OPĆINA BIBINJE

Jedinstveni upravni odjel

          

Službeni glasnik