JAVLJAJU IZ HEP-A; BEZ STRUJE U UTORAK 27.04.2021.

PRIOPĆENJE IZ ELEKTRE ZADAR; RACIONALIZIRAJTE POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obavijest o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

    Dana 27.04.2021 u vremenu 09:00 – 13:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:

    Naziv kupca: OPĆINA BIBINJE (ZA JAVNU RASVJETU)
    Dopunski naziv kupca: JAVNA RASVJETA LONIĆI
    Mjesto: BIBINJE
    Dana 27.04.2021 u vremenu 09:00 – 13:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:

    Naziv kupca: OPĆINA BIBINJE (ZA JAVNU RASVJETU)
    Dopunski naziv kupca: JAVNA RASVJETA BIBINJE-POLUOTOK
    Mjesto: BIBINJE

    Dana 27.04.2021 u vremenu 09:00 – 13:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:

    Naziv kupca: OPĆINA BIBINJE
    Dopunski naziv kupca: OPĆINA BIBINJE – SVLAČIONICA
    Mjesto: BIBINJE

Službeni glasnik